Je bent hier:

Begeleiding op maat

Begeleiding op maat

Je kan een samenwerking aangaan met Velt voor begeleiding bij diverse aspecten van de werking van een samentuin:


Advies bij opstart

Op een bepaald ogenblik ontstaat het idee om een samentuin te starten. Mensen komen samen en ideeën worden geconcretiseerd. Op zulke ogenblikken is de inbreng van een ervaringsdeskundige nuttig. Zo kunnen nieuwe initiatiefnemers leren uit ervaringen elders.

Velt biedt de infosessie ‘Hoe een samentuin starten?’ aan. De doelgroep voor deze sessie is divers: een groep geïnteresseerde buurtbewoners, een gemeente, een organisatie, de eigenaar van een stuk grond…


Onderzoek van het perceel

Van zodra het perceel voor de samentuin bekend is, kan er concreet worden gestart. Maar voor de mensen beginnen te tuinieren, is het wenselijk om de geschiktheid van het perceel na te gaan.

Velt onderzoekt de lichtinval en gaat de geschiktheid van de bodem na, zowel wat betreft eventuele bronnen vanvervuiling als bemesting. Met het ecologische bemestingsadvies kun je aan de slag om de bodemvruchtbaarheid op peil te brengen.


Advies voor de inrichting

Is het perceel geschikt om te tuinieren, dan kun je het ontwerp van de samentuin maken. Dit gebeurt in samenspraak met de tuiniers. In sommige tuinen wordt alles gemeenschappelijk onderhouden, anderen delen de tuin op in individuele percelen en spreken af om de gezamenlijke infrastructuur samen te onderhouden.

In beide gevallen is er altijd een vorm van samenwerking en goede afspraken tussen de tuiniers. Velt maakt op maat een advies voor de inrichting van de samentuin, afgestemd op de verwachtingen van de tuiniers.


Begeleiding van de tuiniers

De samenstelling van een groep tuiniers varieert sterk. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst, gezinssituatie, beperkingen of bijzondere talenten. Mensen met tuinervaring en beginners krijgen een plek. Eén ding hebben ze gemeenschappelijk: ze willen tuinieren. En dat geeft des te meer voldoening als het lukt. Maar hoe moet je zaaien en hoe hou je de vervelende bladluizen in toom? Samen ecologisch leren tuinieren biedt daar een antwoord op.

Tegelijkertijd leert de groep tuiniers zichzelf organiseren om tot een gedeeld ownership te komen: samen een afsprakennota opstellen, de organisatie van gemeenschappelijke taken, de feestelijke opening van de tuin etc. Velt heeft voor de begeleiding van de tuiniers een divers aanbod. In overleg met initiatiefnemers wordt een aanpakop maat – kort of meerdaags, al of niet gespreid in de tijd – uitgewerkt. Dit aanbod voor de tuiniers omvat:

  • Een basiscursus ecologisch tuinieren, 4 sessies, meestal ’s winters ter voorbereiding van het komende teeltseizoen;
  • Een intensieve praktijkbegeleiding in de tuin tijdens het eerste jaar, bijv. tweewekelijks een gezamenlijk tuinmoment, van maart tot oktober;
  • Een minder intensieve opvolging tijdens het tweede teeltseizoen, bijv. maandelijks een tuinmoment, van maart tot oktober;
  • Een nieuwsbrief met een omschrijving van tuinwerkzaamheden;
  • Een helpdesk waar tuiniers met vragen terechtkunnen.

Nazorg voor de tuiniers

Uit de praktijk blijkt dat na twee teeltseizoenen een groep tuiniers voldoende stevig op haar benen staat om zonder begeleiding verder te kunnen. Niettemin willen tuiniers na deze periode nog verder samen leren.

Velt voorziet de mogelijkheid voor deze samentuinen om zich als ‘thematische werkgroep’ aan te sluiten bij Velt vzw. Zo kan de groep aan voordeeltarief Velt-lesgevers inhuren, kadervorming voor vrijwilligers bijwonen en medewerkers van Velt inschakelen voor hulp op vlak van groepsontwikkeling en ecologisch tuinieren.

.
Begeleiding op maat (Afbeelding: Stefan Jacobs)

Sponsors

https://www.natuurtuinen-deburggraeve.be/natuurtuinen-ecologische-tuinaannemer

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid