Elke donderdag voeren jongeren actie voor een beter klimaatbeleid. Om hun vraag ook binnen de schoolmuren kracht bij te zetten, geeft Velt wekelijks een tip om als school je steentje bij te dragen aan een beter klimaat.

TIP 2: Kroon jezelf tot afvalvrije school

Als een Belg een jaar lang al zijn afval in de tuin zou gooien, dan ligt daar na een jaar een hoop van wel 500 kg. Dat zijn ongeveer 50 volle vuilniszakken. Veel plaats om te spelen blijft er dan niet over.

Wie afval vermijdt, moet het ook niet kwijt. Reden genoeg dus om in de eerste plaats afval te voorkomen.

Wat kan je doen als school?

Zet in op afvalpreventie op basis van een concreet actieplan. Moedig leerlingen (én de ouders) aan om brooddozen mee te brengen en promoot fruit als tussendoortje in plaats van een koek. Het is gezond en verpakkingsvrij. Of maak zelf koekjes met je klas! Een oven heb je voor deze koekjes niet nodig! Stimuleer kinderen en jongeren om kraanwater te drinken uit een herbruikbare drinkfles of voorzie bekers in de klas. Ga zuinig om met papier, schrijf of print op beide kanten of gebruik de achterkant als kladpapier.

Probeer het afval dat er is zoveel mogelijk te scheiden. Zet in elke klas een papierbak naast de vuilnisbak en haal na de lunch alle gft-afval op zodat je het restafval reduceert. Organiseer een afvalwedstrijd: weeg op vrijdag per klas het afval en daag elkaar uit om met steeds minder afval te eindigen. Of gebruik afval om met de leerlingen creatief aan de slag te gaan. Een saaie muur in de klas? Tover ze met proper afval om tot een kleurige mozaïekwand.

Fris het afvalbeleid jaarlijks op bij leerlingen en ouders. Geef duiding tijdens een infoavond. Sensibiliseer met een jaarlijkse afvaldag of engageer leerlingen (en (groot)ouders) voor een zwerfvuilactie in en rond de school.

Denk op lange termijn en kies als school voor een duurzaam aankoopbeleid. Dat kan al met kleine ingrepen. Richt je klas in met materiaal dat je vindt op rommelmarkten, weggeefgroepen of in kringwinkels. Bouw een hindernissenparcours op de speelplaats uit recyclagemateriaal. Organiseer een boekenmarkt of tweedehandsbeurs voor sportkledij en schooluniformen. Je vermindert niet alleen afval en bespaart grondstoffen en energie, je geeft meteen ook het goede voorbeeld om duurzaam te consumeren.

Vraag bij Fostplus een gratis workshop aan over afvalbeheer. Je leerlingen ontdekken op speelse wijze over preventie, hergebruik, sortering en recyclage van afval.

Lees je dit en heb je nog tips of ideeën? Deel ze gerust op de facebookpagina 'Velt op school' en inspireer je collega’s!