Heb je er al eens bij stilgestaan dat bijen binnenkort alleen in een museum te bewonderen kunnen zijn? Dat idee is helemaal niet zo absurd, zeker niet als we niet snel iets doen aan het gebruik van neonicotinoïden in de gangbare landbouw. Met een pakkende advertentie in de Vlaamse krant De Standaard vraagt Velt aandacht voor deze harde realiteit.

Bekijk de advertentie waarmee Velt naar De Standaard Solidariteitsprijs dingt en stem!

Bijen en hommels in de problemen

Neonicotinoïden, of kortweg neonics, zijn een groep pesticiden verwant aan nicotine. In de gangbare landbouw worden ze vaak gebruikt. Maar dat heeft voor bijvoorbeeld bijen nefaste gevolgen. Het gebruik werd afgelopen jaar al ingeperkt, maar er zijn nog heel wat achterpoortjes die voor verschillende insecten de dood betekenen.

Help ons de bijen te redden en steun onze campagne 2020pesticidevrij.nu.

In de gangbare zaadteelt krijgen granen en suikerbieten bijna standaard een ‘omhulling’ van neonicotinoïden om aantasting door insecten tegen te gaan. In andere gevallen worden bijvoorbeeld appelbomen er na de bloei mee bespoten in de openlucht. Op het eerste gezicht lijkt dat onschuldig, maar dat is het absoluut niet.

Via de sapstroom komen de pesticiden namelijk in de hele plant terecht. Daardoor bevatten ook de nectar en pollen van de plant neonics. Als de boom dan in bloei komt te staan, zullen bijen, hommels en andere insecten ermee in contact komen. Die hebben er last van en kunnen sterven door een verstoorde prikkelgeleiding tussen de zenuwcellen in de hersenen.

Verbod of compromis

Dat neonicotinoïden schadelijk zijn voor bijen in het bijzonder is al langer bekend. In 2013 was het EFSA, de Europese voedselautoriteit, al op de hoogte. Dat leidde toen tot een beperkt verbod, waardoor ze niet langer toegelaten zijn voor gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn. Voor een volledig verbod, was meer bewijs nodig. 

Dat bewijs kwam vorig jaar. En nog wel op drie verschillende sporen. Niet alleen de nectar van bloeiende bloemen is immers schadelijk voor bijen. Intussen weten we ook dat zaad dat door neonics omhuld is bij het zaaien een stofwolk veroorzaakt die insecten in de buurt treft. Daarnaast zijn residu’s in water en bodem aangetroffen.

Inperking

Op basis van dat bewijs besloot de Europese Commissie in april vorig jaar om het gebruik van clothianidin, imidacloprid en thiamethoxam, de drie belangrijkste neonicotinoïden, te verbieden. Maar ook dit verbod is in feite niet meer dan een inperking.

Behalve voorgaande soorten neonics, zijn er heel wat andere varianten die gewoon nog in omloop zijn. Daarbij gaat het om een verbod in open lucht. In bijvoorbeeld serres, mogen alle soorten neonics nog steeds gebruikt worden. Het idee: een serre is een afgesloten systeem, waar bijen niet komen en er daarom geen last van hebben.

Werk aan de winkel

Maar die redenering gaat niet op. Natuurlijk komen bijen ook in serres. Bovendien wijst onderzoek uit dat de insecticiden die in serres gebruikt worden in het grondwater terechtkomen. Hoewel we kunnen concluderen dat het bewustzijn over de schadelijkheid van neonics en andere insecticiden in stijgende lijn gaat, kunnen we dus stellen dat er nog werk aan de winkel is. 

Roep pesticiden een halt toe voor het te laat is.

Door het gebruik van neonicotinoïden in de gangbare landbouw krijgen onze bijen het steeds moeilijker om te overleven. Enkel bioboeren doen het zonder neonicotinoïden, de meest schadelijke pesticiden voor bijenBelgië weet dit jaar de Europese beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden moeiteloos te omzeilen, de gevolgen zijn nefast... Help ons de bijen te redden en steun onze campagne.

Over De Standaard Solidariteitsprijs

Tot eind augustus dingen twintig non-profitorganisaties, waaronder Velt, naar de zeventiende De Standaard Solidariteitsprijs, een advertentiewedstrijd van de Vlaamse krant De Standaard. Velt vraagt met haar advertentie aandacht voor de bijen. Aan de beste advertentie wordt een juryprijs uitgereikt. Ook de lezer kan stemmen vanaf 10 augustus. Beide winnaars mogen later dit jaar nog driemaal paginagroot en gratis adverteren in de krant. Velt rekent dus op de talrijke steun van iedereen die de bijen een warm hart toedraagt!

Bekijk de advertentie hier.

Stem nu voor de bijen

Vanaf 10 tot 30 augustus kan je stemmen op de advertentie van Velt voor de publieksprijs.

Stemmen kan enkel via de nieuwsapp van De Standaard voor smartphones of tablets.

Hoe?

  1. Open de nieuwsapp van De Standaard op je smartphone of tablet.
  2. Klik op de banner met opschrift: ‘Standaard Solidariteitsprijs Publieksprijs – STEM NU > ’
  3. Stem op de advertentie van Velt (de tweede).
  4. Vraag ook zoveel mogelijk anderen te stemmen op Velt. De prijs, 3 paginagrote advertenties in de krant, is immers erg waardevol voor ons én de bijen!

Hartelijk dank!