Eind 2013 geleden lanceerde KVLV het concept deeltuinen. In een deeltuin stelt een tuineigenaar zijn tuin open voor een tuinier om samen de tuin te onderhouden. Met dit project wil KVLV tuineigenaars voor wie de tuin te groot geworden is in contact brengen met tuinliefhebbers zonder tuin. 

 

Met een helpende hand van Velt

KVLV ontwikkelde de brochure 'Starten met een deeltuin'. Hiervoor deed ze beroep op de expertise van Velt rond samentuinen. De brochure van samentuinen was een grote bron aan informatie. 

De inwoners van stad Gent konden tijdens drie deeltuindates in maart en april 2016 kennis maken met het idee achter deeltuinen. Deze dates werden verzorgd door een Frank Petit-Jean, moestuinspecialist van Velt. Naast algemene info over deeltuinen komt ook het waarom en hoe van ecologisch tuinieren aan bod. Daarom is Velt een geschikte partner bij uitstek.

 

Afsprakennota

Gezien je via het deeltuinen je tuin voor een stukje openstelt, is het goed om duidelijke afspraken te maken met de deeltuinier. Velt stelde een lijst met richtvragen op. Deze kan je gebruiken om diverse aspecten van deeltuinen ter sprake te brengen. De afsprakennota vind je hier.

 

Meer info

Contacteer Dorien Pelckmans bij Velt (03 287 80 92 of [email protected]). Een kaart met vraag en aanbod vind je op www.kvlv.be/deeltuin