Je bent hier:

Distels bestrijden of bewonderen?

Distels bestrijden of bewonderen?

Sinds 2016 zijn grondbezitters en -huurders officieel niet langer verplicht om distels te bestrijden op hun percelen. Een gevolg van weloverwogen verstandig overleg? Niet echt. Het wegvallen van de bestrijdingsplicht komt simpelweg door een rechtzetting van een vervallen wetgeving, met andere woorden de wet die bestrijding verplichtte heeft op dit moment geen rechtsgrond meer.

 

De bestrijdingsplicht was gebaseerd op een koninklijk besluit van 1987, dat rechtsgrond vond in de wet van 22 april 1971 betreffende ‘de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen’. Sinds 2002 is landbouw echter geen federale bevoegdheid meer, maar een gewestelijke. Toen Vlaanderen in 2013 het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw -en visserijbeleid goedkeurde, werd de wet van 22 april 1971 opgeheven en verloor het koninklijke besluit rechtsgrond. Natuurpunt tekende in 2016 beroep op de bestrijdingsplicht bij de Raad van State en haalde gelijk, met als gevolg het wegvallen van de federale wetgeving rond distelbestrijding. 

 

Hoewel de beslissing dus louter gebaseerd is op juridische feiten, is de federale regering nu wel gedwongen om het thema op te pikken. Tegenstanders van de bestrijdingsplicht zien hier dus een kans, maar landbouwers blijven bezorgd en verward achter. Door een Europese wet in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid geldt voor landbouwers immers wél nog een bestrijdingsplicht van akkerdistelhaarden in grasland. Dat zou er dus voor kunnen zorgen dat landbouwers intensiever moeten gaan bestrijden wanneer distelzaden overwaaien uit buurpercelen waar ze vrij kunnen groeien, bloeien en zich uitzaaien. En dat is uiteraard ook geen ideale situatie.

 

Hoe gaat het nu verder? Volgens Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Joke Schauvliege ligt er bij de federale regering een voorontwerp van nieuw koninklijk besluit op tafel. Hiermee zou de distelbestrijding terug kunnen verplicht worden op het volledig Belgisch grondgebied. Het staat echter nog niet vast of het hierbij voortaan om een beperkte bestrijdingsplicht voor akkerdistel in een bufferzone van 50 meter rond de perceelsgrens, of om de volledige bestrijdingsplicht van alle ‘schadelijke’ distelsoorten (akkerdistel, kruldistel, speerdistel en kale jonker) zal gaan, zoals in het oude koninklijke besluit. Het wetenschappelijk Comité van de Federale Agentschap voor Voedselveiligheid (FAVV) pleit alvast voor de tweede optie, waarbij enkel voor kale jonker een uitzondering zou kunnen gemaakt worden in aantoonbaar waardevolle natuurgebieden.

 

Heb je nog een vraag voor ons?

     Sponsors

Boeken van Velt

Ontvang Seizoenen

In ons 2-maandelijks magazine vind je alles over ecologisch tuinieren, koken en leven.

Word lid en ontvang Seizoenen

Waarom Velt-lid worden?

  • Ontvang het tijdschrift Seizoenen
  • Geniet van korting op Velt-boeken en bij samenaankopen
  • Krijg korting in ruim 150 bio- en ecowinkels en webshops.

Word lid