Heel wat tuiniers gaan nu op zoek naar een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden en komen zo terecht bij huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. “Maar deze middeltjes inzetten tegen onkruid is geen goed idee”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is schadelijk voor de natuur. Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel betere alternatieven.”

Waarom geen azijn?

Herbiciden op basis van azijnzuur zijn schadelijk voor waterorganismen. Daarom mag je ze niet gebruiken in de buurt van waterlopen, afvoerputjes en riolen. Azijn is ook schadelijk voor bijen. Om hen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag je producten met azijn niet gebruiken in de buurt van planten in bloei.

Deze voorschriften maken het in de praktijk quasi onmogelijk om herbiciden op basis van azijnzuur (en ook azijn) in te zetten zonder ongewenste neveneffecten. Bovendien overleven goed ontwikkelde eenjarige en meerjarige planten vlotjes één behandeling met azijn. Je moet het dan ook regelmatig gebruiken om onkruid weg te krijgen.

Waarom geen zout?

Als je regelmatig zout gebruikt, dan krijg je een verzilting van de bodem. Gevolg: alleen zoutminnende planten overleven en het aantal plantensoorten daalt. Zout zorgt trouwens voor een fysiologisch droog milieu, ook al is er geen sprake van werkelijke droogte. Het stapelt op in de bodem, waardoor je een vorm van bodemvervuiling krijgt.

Waarom geen javel?

"De actieve stof van javel is natriumhypochloriet. Deze stof is zeer giftig voor al het leven in water en de bodem. Voor jezelf is het ook schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Sterk af te raden, dus.”

Waarom geen waspoeder?

"Van waspoeders zijn er een aantal neveneffecten gedocumenteerd, bv. biologische afbreekbaarheid en de  impact op waterorganismen. Deze resultaten kan je echter niet zomaar extrapoleren naar het gebruik van waspoeder als onkruidbestrijder. Op dat moment gebruik je het product rechtstreeks op de bodem en komt het rechtstreeks in oppervlakte- en grondwater terecht. Dat is niet hetzelfde als via de afloop van je wasmachine die ‘theoretisch alleszins’ loost in de riool en zo naar het afvalwaterzuiveringsstation stroomt.

Ingrediënten met schadelijke neveneffecten zijn bv. LAS, de witmaker perboraat, gebruikte parfums, bewaarmiddelen, solventen en waterontharders. Enkel door onze was te doen, komt er volgens Test Aankoop in Europa jaarlijks 3.100 kg van deze schadelijke ingrediënten het oppervlaktewater in. 

Velt raadt daarom het oneigenlijk gebruik van waspoeders als onkruidbestrijder af."

Wat zijn de alternatieven?

Wil je het onkruid weg? Er zijn heel wat alternatieven zonder ongewenste bijwerkingen. Vooral het voorkomen van onkruidgroei is belangrijk:

  • Beperk daarom de oppervlakte van je terras, oprit en paadjes. Maak je terras bijvoorbeeld niet groter dan nodig is.
  • Zet planten op plaatsen waar anders onkruid zou groeien
  • Borstel of hark regelmatig
  • Verwijder onkruid manueel met een hak of krabber
  • Heet water uit de keuken (van bv. aardappelen) kun je over onkruid gieten
  • Of je kunt het ook verwerken in heerlijke recepten ;-)

 


Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'