Velt is…

De Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren. Velt helpt mensen hun ecologische levensstijl te ontwikkelen in tuin, keuken en daarbuiten. Dat doen we met praktische informatie, het tijdschrift ‘Seizoenen’, kwaliteitsvolle publicaties, boeiende opleidingen en opmerkelijke projecten en campagnes. Zo zet Velt zich actief in voor een ecologische leefomgeving, biodiversiteit en een duurzaam consumptiegedrag.

Velt is meer en meer betrokken bij initiatieven rond lokale voeding. Samentuinen, eetbare landschappen, samenkookevents, stadsboerderijen, … ze zitten in de lift. Kenmerkend is het samenspel met veel partners: gemeenten, ondernemers, landbouwers, buurtbewoners, Velt-leden en anderen die zich vrijwillig inzetten. Onze ambitie is om meer projecten te realiseren, meer mensen te betrekken, onze expertise verder op te bouwen en te delen. Om zo de ecologische waarde van zulke initiatieven te vergroten.

Velt zoekt…

Een medewerker die kansen grijpt om samenwerkingen voor eetbare buurten te realiseren en te financieren. Heb jij expertise en ervaring in het coördineren van projecten met diverse actoren rond productie en consumptie van voeding? Kan je vlot mensen overtuigen om mee te stappen in een eetbare buurt? Ga jij de uitdaging aan om Velt hierin een deskundige rol te laten spelen? Dan ben jij onze geknipte persoon.


Functieomschrijving

Een initiator
•    Je detecteert vlot kansen voor Velt in samenwerkingsverbanden voor eetbare buurten
•    Je verbindt diverse actoren en initiatieven over voeding (samentuinen, eetbare plantsoenen, CSA-boer, samenkookevent, uitbater stadsakker, …) binnen het breder kader van een eetbare buurt
•    Je start een interne werking op met collega’s van het Velt-secretariaat om de aanwezige expertise maximaal te benutten voor eetbare buurten
•    Je hebt zin in innovatie

Een netwerker
•    Je legt en onderhoudt contacten met relevante organisaties en netwerken in Vlaanderen en Nederland
•    Je vertegenwoordigt graag Velt in overlegstructuren van steden, gemeenten, organisaties of burgers
•    Je werkt met verschillende collega’s samen en bent dus ook intern een held in samenwerken
•    Je werkt mee aan de strategie- en planningsprocessen in de dienst kennis, waarvan je deel uitmaakt en waaraan je rapporteert

Een projectenmanager
•    Je schrijft een projectidee gemakkelijk uit tot een onderbouwd projectdossier met een juiste rol voor verschillende actoren
•    Je beheert projecten op inhoudelijk en financieel vlak, in samenwerking met de de collega’s van de dienst kennis en de directie
•    Je voert een aantal taken in projecten uit. Kwestie dat je zelf ervaart wat er speelt bij collega’s en partners in samenwerkingsverbanden voor eetbare buurten


Jouw profiel

Status
•    Je hebt een masterdiploma uit een relevante richting
•    Je hebt een actieve belangstelling voor ecologische aspecten van voeding
•    Je bent gemotiveerd om het ecologisch en sociaal gehalte van eetbare buurten omhoog te krikken.
•    Je bent in het bezit van rijbewijs B.

Kennis & ervaring
•    Je hebt ervaring in het opzetten en onderhouden van netwerken en samenwerkingsverbanden met diverse actoren
•    Je hebt ervaring met de opmaak van projectdossiers, je kan zelfstandig projecten verwerven en je hebt oog voor de financiële aspecten van een samenwerking
•    Je hebt voeling met ondernemerschap, bv. door enkele jaren werkervaring in een bedrijf actief in de voedingssector waar de link tussen landbouwer en consument centraal staat
•    Je bent vertrouwd met de aanpak van gemeenten en steden, bv. door enkele jaren werkervaring in een gemeente, stad of intercommunale

Attitudes
•    Je bent positief en oplossingsgericht
•    Je zoekt dialoog, bent diplomatisch en empathisch, ook in complexe situaties
•    Op acute problemen en onverwachte kansen speel je flexibel in.
•    Je bent bereid om op pad te gaan, ook ’s avonds en soms in het weekend
•    Je bent besluitvaardig en zet door, gedreven door Velt
•    Je neemt gemakkelijk initiatief, je bent dynamisch en innovatief ingesteld

Vaardigheden:
•    Methodische vaardigheden
o    Je kan vlot syntheses maken en ordelijk en overzichtelijk rapporteren.
o    Je kan bijdragen aan de formulering van projectdossiers en –begrotingen
o    Je kan monitoren en evalueren
o    Je kan participatieve methodieken en vergadertechnieken toepassen

•    Relationele en communicatieve vaardigheden
o    Je kan goed luisteren, bent sterk in dialoog en vlot in netwerken.
o    Je kan doelgericht omgaan met verschillende partners in een samenwerkingsverband
o    Je kan werken in teamverband, in functie van het groepsbelang
o    Je kan vlot andere partijen overtuigen om mee te stappen in een eetbare buurt
o    Je komt geloofwaardig over in gesprekken met partners en instanties
o    Je communiceert vlot en motiverend, zowel mondeling als schriftelijk

•    Organisatorische vaardigheden
o    Je kan je taken zelfstandig uitvoeren
o    Je kan flexibel en snel inspelen op kansen en in complexe omstandigheden
o    Je vertoont efficiënt gedrag, ook in complexe situaties en onder tijdsdruk
o    Je vindt en hanteert informatie snel en doeltreffend
o    Je kan vlot omgaan met courante software


Ons aanbod

•    Een uitdagende, gevarieerde functie binnen een enthousiast team
•    Een contract voor 50%, van onbepaalde duur
•    Een loon volgens de in Vlaanderen geldende PC 329 van de socio-culturele sector, barema B1c, met een anciënniteit bij aanwerving op basis van relevante ervaring
•    Je standplaats ligt in de Uitbreidingstraat te 2600 Berchem, vlakbij het station Antwerpen-Berchem


Interesse?

•    Stuur je brief en cv vóór 13 november 2017 naar vacature@velt.be
•    Voor meer inhoudelijke info over deze vacature kan je telefonisch contact opnemen met Geert Gommers,  tel. 03-287 80 95