Je bent hier:

2020pesticidevrij

Azijn of zout tegen onkruid: geen goed idee

Reacties (25)

Heel wat tuiniers gaan nu op zoek naar een goedkoop en milieuvriendelijk alternatief voor pesticiden en komen zo terecht bij huis-, tuin- en keukenmiddeltjes. “Maar azijn of zout inzetten tegen onkruid is geen goed idee”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden bij Velt. “Het is schadelijk voor de natuur. Borstelen, harken of heet water gebruiken zijn veel betere alternatieven.”

Waarom geen azijn?

Herbiciden op basis van azijnzuur zijn schadelijk voor waterorganismen. Daarom mag je ze niet gebruiken in de buurt van waterlopen, afvoerputjes en riolen. Azijn is ook schadelijk voor bijen. Om hen en andere bestuivende insecten te beschermen, mag je producten met azijn niet gebruiken in de buurt van planten in bloei.

Deze voorschriften maken het in de praktijk quasi onmogelijk om herbiciden op basis van azijnzuur (en ook azijn) in te zetten zonder ongewenste neveneffecten. Bovendien overleven goed ontwikkelde eenjarige en meerjarige planten vlotjes één behandeling met azijn. Je moet het dan ook regelmatig gebruiken om onkruid weg te krijgen.

Waarom geen zout?

Als je regelmatig zout gebruikt, dan krijg je een verzilting van de bodem. Gevolg: alleen zoutminnende planten overleven en het aantal plantensoorten daalt. Zout zorgt trouwens voor een fysiologisch droog milieu, ook al is er geen sprake van werkelijke droogte. Het stapelt op in de bodem, waardoor je een vorm van bodemvervuiling krijgt.

Waarom geen javel?

"De actieve stof van javel is natriumhypochloriet. Deze stof is zeer giftig voor al het leven in water en de bodem. Voor jezelf is het ook schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid. Sterk af te raden, dus.”

Wat zijn de alternatieven?

Wil je het onkruid weg? Er zijn heel wat alternatieven zonder ongewenste bijwerkingen. Vooral het voorkomen van onkruidgroei is belangrijk:

 • Beperk daarom de oppervlakte van je terras, oprit en paadjes. Maak je terras bijvoorbeeld niet groter dan nodig is.
 • Zet planten op plaatsen waar anders onkruid zou groeien
 • Borstel of hark regelmatig
 • Verwijder onkruid manueel met een hak of krabber
 • Heet water uit de keuken (van bv. aardappelen) kun je over onkruid gieten
 • Of je kunt het ook verwerken in heerlijke recepten ;-)

Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'Download gratis de Velt-brochure

'Tuinieren zonder pesticiden'


Tuinieren zonder pesticiden

Reacties (0)

In deze gratis brochure maken we je wegwijs in de wondere wereld van de onkruiden. Hoe kun je ze vermijden en voorkomen? En hoe bestrijd je ze zonder schadelijke pesticiden?

Het is namelijk al meermaals aangetoond dat pesticiden schadelijk zijn. Niet alleen voor wie ze gebruikt, maar voor iedereen die ermee in aanraking komt. Ze vervuilen bovendien de bodem en komen in ons grondwater terecht.

Deze brochure is een instrument van de campagne 2020pesticidevrij. Met de campagne dromen we ervan dat tegen 2020 iedereen kan genieten van openbaar of privaat zonder zich zorgen te hoeven maken over pesticiden. We dromen ervan dat pesticidevrij tuinieren voor iedere tuineigenaar vanzelfsprekend is. Op die manier willen we onze levenskwaliteit, onze gezondheid en de biodiversiteit om ons heen versterken.

Klik hier om de brochure te downloaden (Facebook)

Een stap in de richting van een pesticidevrije wereld

Reacties (1)

Minister van Landbouw Willy Borsus wil de herbiciden voor privégebruik in België verbieden. Velt, de vereniging voor ecologisch leven en tuinieren, juicht dit besluit toe. “Het is een eerste, goede stap in de richting naar een pesticidevrije wereld’, zegt Barbara Creemers, die bij Velt de campagne 2020pesticidevrij leidt. “Maar we zijn er nog niet!”

Uitverkoop

Met de campagne 2020pesticidevrij wil Velt dat tegen 2020 iedereen kan genieten van groen, zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid van pesticiden. “Dat eerst alle gewesten van ons land het gebruik van glyfosaat verboden, was alvast een goed begin”, licht Barbara toe. “Dat minister Borsus gisteren het moedige idee lanceerde om ook de verkoop van glyfosaat te verbieden, en bij uitbreiding alle chemische herbiciden, insecticiden en fungiciden die mogelijk schadelijk zijn voor onze gezondheid, is een enorme stap vooruit."

"We juichen dit plan dan ook toe en roepen de minister op om snel werk te maken van een streng wettelijk kader dat ook rekening houdt met voorraden in winkels, opdat die niet in de uitverkoop worden gezet.”

Bioproducten

Om naar een pesticidevrije wereld te gaan, moeten we echter nog heel wat stappen nemen. “Vandaag is er bijvoorbeeld nog geen verbod voor de professionele sector. Landbouwers mogen glyfosaat en andere pesticiden nog gebruiken. We maken ons ook ongerust over de drift waardoor bij een beetje wind percelen naast gangbare landbouwpercelen al een vlaag pesticiden over zich heen krijgen."

"Dat Boerenbond klaagt ‘er is geen alternatief voor glyfosaat’ doet ons echt fronsen: Biologische landbouwers en tuinders bewijzen elke dag dat het kan zonder pesticiden. We roepen dan ook alle consumenten op om te kiezen voor biologische producten en zo de bioboeren elke dag het signaal te geven dat ze goed bezig zijn. Zo tonen ze samen –boer en consument-  de weg naar dat andere landbouw- en voedselsysteem waarvoor Velt ijvert samen met Voedsel Anders.”

Europa

“Laat ons ook niet uit het oog verliezen dat Europa nog moet beslissen over de vergunning van glyfosaat. Al 700.000 Europeanen tekenden de petitie BanGlyphosate. We hopen dat het gedurfde signaal van België ook de Europese leiders doet inzien dat een verbod in de hele EU nodig is.”

Ontdek de alternatieven

Het grote werk begint nu pas: de burger-consument overtuigen en begeleiden om anders, ecologisch tewerk te gaan op de oprit en in de tuin. Minister Schauvliege heeft gelijk als ze zegt: ‘Er zijn veel alternatieven voor de particulier.’ Maar die moeten dan wel gekend zijn en gepromoot worden. Velt vraagt zoveel mogelijk mensen zich te outen als pesticidevrij tuinier door een tuinbordje uit te hangen ‘Ik tuinier met respect voor plant en dier’. Het eerste weekend van juni kan iedereen die vragen heeft over ecologisch tuinieren gaan kijken hoe ecotuiniers onkruid in hun tuin aanpakken. Vind een ecotuin in je buurt via www.ecotuindagen.nu.

(C) Foto's: Natasja Verwimp, Pieter Maes en Barbara Creemers

Een verbod op pesticiden voor particulieren tegen 2020 in de pijplijn?

Reacties (0)

Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, en Bond Beter Leefmilieu zijn tevreden dat er een breed maatschappelijk draagvlak is voor een afbouwscenario voor het gebruik van pesticiden door particulieren. Dat blijkt uit het recente MINA- en SALV-advies over het nieuwe Belgisch actieplan pesticiden. "Dat is een kans voor mens en milieu. Hopelijk durven de Vlaamse en Belgische ministers de stap te zetten”, zegt Geert Gommers, expert pesticiden van Velt.

Publieke raadpleging

Op 9 februari startte de Belgische overheid een publieke raadpleging over een nieuw actieplan 2018-2022 om de impact van pesticiden te verminderen. Joke Schauvliege, Vlaams minister voor Omgeving, Natuur en Landbouw, vroeg hieromtrent een advies aan de Milieu- en Natuurraad (MINA) en de Strategische Adviesraad Landbouw & Visserij (SALV). Vanuit haar expertise over pesticiden werd Velt afgevaardigd door Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu, de verenigingen die de belangen van natuur en milieu in deze Vlaamse Adviesraden ter harte nemen.

Maatschappelijk draagvlak is er

Het advies werd door SALV en MINA begin april bekrachtigd. Velt, Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Bioforum Vlaanderen en een brede waaier van maatschappelijke organisaties vragen een verbod voor het gebruik van pesticiden voor particulieren tegen 2020. Tegelijkertijd vragen ze extra inspanningen zodat buren, wandelaars, fietsers geen hinder ondervinden van een spuitende landbouwer, bijvoorbeeld een verbod op spuiten bij windsnelheden van meer dan 3 beaufort. “Dit advies illustreert de brede maatschappelijk vraag om milieu en gezondheid prioritair te stellen”, stelt Geert Gommers.

Verder verloop

De adviezen werden net afgeleverd aan minister Schauvliege. “We hopen dat zij een grote stap zal nemen om de impact en het gebruik zelf van pesticiden te laten dalen”, zegt Gommers. "Ongeveer de helft van de Vlamingen tuiniert reeds zonder pesticiden. Zij tonen dat een verbod op particulier gebruik tegen 2020 realistisch is.”

Waarom is Michiel boos en verdrietig?

Reacties (2)

Het afgelopen jaar startten we de campagne 2020pesticidevrij. Die werpt haar eerste vruchten af: de eerste verdelers zijn bereid om schadelijke producten uit hun gamma te halen, dankzij ons actieve lobbywerk. We eisen de garantie op een gezonde leefomgeving. Zonder pesticiden! Uit recente onderzoeken blijkt dat pesticiden onze gezondheid ernstig aantasten.

Zonder jouw hulp halen we onze doelstelling niet: tegen 2020 Michiel en alle andere kinderen in een pesticidevrije tuin laten spelen. We hebben jouw gift nodig. Steun ons vandaag, zodat we morgen verder werken aan een wereld zonder pesticiden.


Steun de campagne 2020pesticidevrij van Velt


 

In België zijn giften vanaf € 40 fiscaal aftrekbaar. Geef je bijvoorbeeld € 40, dan kost het je maar € 22.Vertel je vrienden en familie waarom Michiel en heel veel andere kinderen boos zijn

(C) Foto: Barbara Creemers, filmpje: Viewz

Opiniestuk: spuiten

Reacties (1)

Spuiten is de enige optie. Als je niet elke dag op je knieën onkruid wil zitten plukken, kun je niet anders dan herbiciden gebruiken. Handschoenen dragen is niet nodig, hoor. Maar nee, zolang je kinderen niet van de grond eten, mogen ze daar gerust spelen nadat je gespoten hebt. Het beste effect heeft het als je het in een gieter vermengt en dan uitgiet. Om de zeven dagen eens spuiten, dan houd je alles onkruidvrij.

Flesje pesticide cadeau

Ziehier een bloemlezing van enkele antwoorden van verkopers in tuincentra tijdens onze mystery shopping. Negen Velters trokken er begin deze zomer op uit om te testen in welke mate de tuincentra zich aan de nieuwe regels houden. Sinds begin dit jaar moeten ze immers actief communiceren over de alternatieven voor chemische onkruidbestrijding en de klanten de nodige veiligheidsmaatregelen uitleggen. Velt is uiteraard blij met die nieuwe regels, maar nam toch de proef op de som door de onwetende consument te gaan spelen in dertig tuincentra, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Voorlopig niet in Nederland, omwille van de specifieke Belgische wetgeving. Al horen we dat de adviezen in de Nederlandse tuincentra evenmin ecologisch zijn.

De resultaten liggen grotendeels in de lijn van onze verwachtingen. In de meeste winkels mist de wettelijk verplichte communicatie elk doel, als ze al zichtbaar is. Bij een concrete vraag naar advies over wat te doen bij onkruid, horen we van alle verkopers hetzelfde: spuiten, spuiten en blijven spuiten. In een Brico-vestiging vonden we zelfs een dubieuze koppelverkoop: bij een pesticidespuit kreeg je een klein flesje RoundUp cadeau. Stel je eens voor wat een heisa er zou ontstaan als de tabaksindustrie zou besluiten om bij elk verpakking lucifers een pakje sigaretten mee te geven? Nog groter was onze verbazing toen we in twee winkels nog een fles van het intussen verboden Zapper onder de toonbank kregen aangeboden.

"Publicitaire stunt"

Phytofar, de belangenorganisatie van producenten van pesticiden, reageerde door ons onderzoek af te schilderen als een publicitaire stunt en roept op tot evaluaties door neutrale instanties op basis van transparantie. Als dat zou betekenen dat inspecteurs van de FOD Volksgezondheid op bezoek gaan bij de tuincentra en zij hierdoor fytolicenties kunnen intrekken, dan zijn we het voor één keer eens met de industrie. Ook de vereniging van Tuincentra reageerde, maar wel met een uitgestoken hand, die wij graag beantwoorden met gesprekken en eventuele samenwerking.

Al onze mystery shoppers kwamen verontwaardigd terug van hun rondje tuincentra. Als spuiten de enige optie is die naar voren wordt geschoven, is het nog erger gesteld dan we dachten. We laten ons hier echter niet door ontmoedigen, maar zijn gesterkt in de overtuiging dat onze campagne 2020pesticidevrij echt nodig is. Dus we blijven onverminderd actie voeren! Jij ook?

Barbara Creemers
Campagnecoördinator 2020pesticidevrij

(C) Foto: Natasja Verwimp

Velt lanceert gloednieuw tuinbordje

Reacties (5)

Tuinier jij ook zonder pesticiden? En ben je net zoals Michiel en Victor fier op je gezonde en ecologische tuin? Laat het je buren, vrienden en voorbijgangers in de straat weten.

Geef ons nieuwste tuinbordje een mooie plaats in je tuin. Zo toon je aan iedereen dat jij met respect voor plant en dier tuiniert. Én zo steun je ook onze campagne 2020pesticidevrij, waarmee we tegen 2020 alle pesticiden uit de Vlaamse en Nederlandse winkelrekken willen krijgen.

Bestel nu je tuinbordje voor slechts €9,50 via onze webwinkel.

(C) Foto's: Barbara Creemers

Hoe groot is jouw pesticidevrije tuin?

Reacties (1)

2,5 miljoen m². Heel wat tuiniers registreren massaal hun pesticidevrije tuin via www.2020pesticidevrij.nu. Een enorme oppervlakte van meer dan 350 voetbalvelden is nu al gifvrij. Maar we zijn bijzonder ambitieus en willen dus heel graag meer.

Met 2020pesticidevrij gaan we de strijd aan tegen chemische bestrijdingsmiddelen. Het is duidelijk dat pesticiden slecht zijn. Niet alleen voor onze gezondheid, ook voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we ze tegen 2020 allemaal uit de winkelrekken.

Grootste ecologische tuin van Europa

Al meer dan duizend  tuiniers registreerden hun pesticidevrije tuin via www.2020pesticidevrij.nu, en dat aantal neemt elke dag sterk toe. Het is enorm motiverend en hartverwarmend om te zien dat zovelen op een ecologische manier tuinieren en pesticiden bannen uit hun tuin.

Wil jij ook je pesticidevrije tuin registreren? Surf snel naar www.2020pesticidevrij.nu en voeg jouw m² toe. Als je het vóór 1 augustus doet, maak je kans op 1 van onze 500 tuinbordjes.

(C) Foto's: Barbara Creemers en Natasja Verwimp

Boek De Smoestuinier

Reacties (0)

Pesticiden, RoundUp, glyfosaat… Het lijken niet meteen begrippen die je tegenkomt in een comedyshow. Toch vormen pesticiden de rode draad in de nieuwe show van Steven Vromman, die hij speciaal voor de nieuwe Velt-campagne 2020pesticidevrij gemaakt heeft.

Tijdens deze ‘Smoestuinier’ gaat de Low Impact Man met het publiek op zoek naar de smoezen waarom zoveel mensen nog pesticiden gebruiken, maar tegelijk geeft hij er op zijn eigen komische manier een draai aan waarmee je niet anders kunt dan ‘groen’ lachen.

Train alvast je lachspieren en smeer je stem; meezingen met het Monsanto-protestlied is toegestaan! De show duurt ongeveer een uur.

Steven Vromman verwierf bekendheid met zijn tv-programma Low Impact Man en dat is meteen ook de titel waarmee hij momenteel theatershows maakt en uitvoert in Vlaanderen en Nederland. Het centrale thema in zijn shows is de zoektocht naar duurzame oplossingen voor de huidige milieuproblematiek.


Technisch

‘De Smoestuinier’ is geschikt voor kleine en grote zalen.

In een kleine zaal vragen we:

 • podiumelementen om een verhoog van minstens 2 bij 2 meter te maken,
 • een box met mini-jack om de smartphone van Steven mee te verbinden,
 • vanaf zestig aanwezigen een draadloze microfoon

In een grote zaal (theaterzaal / jeugdhuis / gemeenschapscentrum) vragen we:

 • podium,
 • draadloze microfoon,
 • geluidsinstallatie met mini-jack,
 • minimale verlichting

Financieel

 • Uitkoopsom: 500 euro excl. 6 % BTW
 • Vervoerskosten: €0,30 / kilometer of het openbaar vervoer
 • Samenwerkingsverbanden met een Velt-afdeling zijn voordeliger.


(C) Foto: Natasja Verwimp, filmpje: Barbara Creemers

Velt lanceert 2020pesticidevrij

Reacties (0)

Velt, de Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren, heeft het startschot gegeven voor de campagne 2020pesticidevrij. Tegen 2020 wil de vereniging alle pesticiden uit de winkelrekken in Vlaanderen en Nederland, zodat particulieren ze niet meer kunnen kopen.

“We lanceren de campagne bewust een dag voor de Europese Commissie al dan niet een verlenging geeft aan glyfosaat, de actieve stof in pesticiden zoals RoundUp”, zegt campagnecoördinator Barbara Creemers. “Voor ons is het duidelijk: pesticiden zijn niet alleen schadelijk voor mens, dier en milieu, maar gewoonweg overbodig in je tuin.”

Hormoonverstorend, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen,...

“Onderzoeken bewijzen de schadelijke effecten van pesticiden”, zegt expert pesticiden bij Velt Geert Gommers. “Daarom kunnen we niet anders dan campagne voeren. Er zijn de hormoonverstorende effecten, die pesticiden rechtstreeks in verband brengen met obesitas, lager IQ, verminderde vruchtbaarheid bij de man en zelfs autisme." Ook om residu’s van pesticiden in voeding kunnen we niet langer heen. "We vinden daar ook steeds meer verschillende restanten van pesticiden terug. Tel daarbij de belastende effecten van pesticiden op ons milieu en je ziet waarom we zo verontwaardigd zijn."

Je weet waar je pesticiden spuit, maar niet waar ze overal terechtkomen. "Zo worden er in onze beken en rivieren gemiddeld tien verschillende pesticideresidu’s gevonden. We stellen ons daarenboven vragen over de vaak erg moeilijke instructies op verpakkingen van pesticiden. Cijfers van de Universiteit Gent tot slot tonen aan dat 30% van de ondervraagde particuliere pesticidegebruikers resten en spoelwater van pesticiden gewoon door de gootsteen weggooien, wat een gigantisch vervuilend effect heeft op ons grondwater.”

Grootste ecologische tuin van Europa

Daarom wil Velt mensen bewustmaken van de problemen rond pesticiden en tips geven over hoe je pesticidevrij kan tuinieren. “Velt toont al meer dan veertig jaar hoe het anders kan en helpt graag mensen die vragen hebben over de ecologische bestrijding van onkruiden en ongewenste belagers, maar willen vooral ook preventieve tips meegeven,” zegt Barbara.

“We willen bovendien de pesticidevrije oppervlakte in Vlaanderen en Nederland in kaart brengen en die zien groeien de komende vijf jaar. Noem het gerust de grootste ecologische tuin van Europa. Iedereen die al pesticidevrij tuiniert, kan via www.2020pesticidevrij.nu een tuinbordje met de slogan ‘Ik tuinier met respect voor plant en dier’ aanvragen en zo zijn gezonde tuin in the picture plaatsen.” In het najaar komt er ook een ‘Smoestuinshow’ met Low Impact Man Steven Vromman.


Steun 2020pesticidevrij in België

Steun 2020pesticidevrij in Nederland

(C) Foto: Daddy Kate, filmpjes: Pieter Maes, Natasja Verwimp en Barbara Creemers

Advertenties

Boeken van Velt

Ledenvoordelen

 • 6 keer per jaar ons tijdschrift Seizoenen
 • Leuk welkomstpakket
 • Korting op boeken van Velt
 • Korting in ruim 150 bio- en ecowinkels
 • Grote korting met onze jaarlijkse Velt-zadenactie
 • Uitnodigingen voor interessante activiteiten in je buurt
 • Toegang tot het online Seizoenen-archief
 • Je ontvangt onze tweewekelijkse nieuwsbrief

Word lid